FLC vượt kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng năm 2016

29/12/2016 15:58

FLC cho biết, lợi nhuận năm 2016 sẽ không tăng quá mạnh so với phương án ban đầu.

FLC vượt kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng năm 2016 1

FLC vượt kế hoạch lợi nhuận 1.200 tỷ đồng trong năm 2016

Bà Đàm Ngọc Bích, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn FLC cho biết, hiện tại, FLC đang tổng hợp dữ liệu cuối cùng cho năm 2016, nhưng kết quả kinh doanh năm sẽ vượt mức kế hoạch 1.200 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ giao phó.

Theo bà Bích, mặc dù FLC đã cán đích lợi nhuận kế hoạch trước 2 tháng, nhưng con số cuối cùng phản ánh trên báo cáo tài chính phải dựa trên các chuẩn mực kế toán, cân đối nguồn thu năm 2016 và các năm tiếp theo, nên có sẽ không ở mức tăng trưởng quá mạnh.

Về nguồn thu nhập, đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận năm 2016 vẫn là thu nhập từ các mảng bất động sản, gồm bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng... tại Hà Nội, Bình Định, Thanh Hoá...

P.V