Formosa, Đồng Tâm là bài học về đối thoại với dân

12/01/2018 06:46

Thông qua bài học Fomosa, Đồng Tâm, việc thực hiện đối thoại đã đánh giá được năng lực, trách nhiệm của cán bộ...

formosa, Đồng tâm là bài học về đối thoại với dân

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 sáng 11/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó ban Chỉ đạo T.Ư về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Trần Thanh Mẫn cho rằng, nét khởi sắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chính là thay đổi về nhận thức từ phía Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền của các ngành, các cấp có nhiều chuyển biến hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong nhân dân.

Ở một góc nhìn khác, ông Mai Trực, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho rằng, việc đối thoại với nhân dân là một hình thức dân chủ trực tiếp và cần được phát triển, vì thông qua bài học Fomosa, Đồng Tâm, việc thực hiện đối thoại đã đánh giá được năng lực, trách nhiệm của cán bộ, chính vì vậy, cần đưa đối thoại vào quy chế, định kỳ thường xuyên. Dân vận, Mặt trận phải giám sát vấn đề này để đánh giá và giám sát phải đi vào thực chất.

Đề cập đến việc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị việc giám sát công tác Đảng, công tác kiểm tra và công tác tổ chức, dân chủ trong cơ quan phải phát huy được quyền làm chủ của từng cán bộ, công chức trong cơ quan và phải làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu trong từng vụ việc.

Hoài Vũ