Formosa rào miếu thờ sai phép để hoàn thiện?

23/03/2015 06:25

Không ít người cho rằng, Formosa đang “bí mật” hoàn thiện công trình miếu thờ sai phép trong khu kinh tế Vũng Áng.

formosa rào miếu thờ sai phép để hoàn thiện?
Hiện công trình miếu thờ được rào tôn xung quanh

Theo thông tin mới nhất, công trình xây dựng miếu thờ sai phép trong dự án Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được làm hàng rào tôn bảo vệ xung quanh, khiến không ít người cho rằng, Formosa đang “bí mật” hoàn thiện công trình miếu thờ.

Ông Lê Minh Đạo, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thừa nhận, trong công văn tỉnh gửi đi chỉ có yêu cầu Formosa dừng ngay việc xây dựng (Công văn số 4743, ngày 25/10/2014), không có chữ nào yêu cầu Formosa phải tháo dỡ công trình.

“Việc này tỉnh muốn xử lý một cách hài hòa giữa tỉnh với nhà đầu tư sao cho thật hiệu quả. Hơn nữa phía họ đang đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng công trình này. Thông tin về khu vực xung quanh miếu thờ được rào tôn thì tôi chưa nắm bắt được, tôi sẽ yêu cầu BQL Khu kinh tế kiểm tra báo cáo lại”, ông Đạo cho hay.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ xử lý công trình trái phép nói trên cho biết: “Họ đang có văn bản đề xuất chuyển đổi sang mục đích khác rồi, họ có văn bản nói không làm miếu thờ nữa. Nếu họ không tiếp tục làm miếu thờ thì chúng tôi cho họ chuyển đổi mục đích sử dụng, hiện tôi đang cho anh em kiểm tra thủ tục. Nếu họ muốn cải tạo, xây dựng lên một cái khác thì cũng phải chờ được cấp phép thì khi đó họ mới được làm tiếp. Còn bây giờ họ chưa làm nên thấy xấu thì họ rào thôi chứ không có vấn đề gì cả”.

Trần Lộc