Formosa xin lỗi người Việt vì gây ra vụ cá chết tại miền Trung

30/06/2016 17:34

Formosa Hà Tĩnh đã chính thức xin lỗi người dân, vì họ là thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Formosa xin lỗi người Việt vì gây ra vụ cá chết tại miền Trung 1

Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi vì gây ra vụ cá chết tại miền Trung

Người đứng đầu Công ty Formosa Hà Tĩnh đã chính thức nhận lỗixin lỗi người dân và Nhà nước Việt Nam, vì họ là thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt và khiến môi trường biển miền Trung bị ô nhiễm từ tháng 4/2016.

Formosa cũng cam kết bồi thường thiệt hại cho người dân, bồi thường xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường biển.

 (Nguồn video: VTC 14)

Mai Anh (Tổng hợp)