Gần 1/3 người dân tộc thiểu số tảo hôn

26/10/2016 11:05

Con số vừa được công bố tại Hội thảo Quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam tổ chức sáng 25/10 tại Hà Nội.

gần 1/3 người dân tộc thiểu số tảo hôn
Ảnh minh họa

Con số này vừa được công bố tại Hội thảo Quốc gia về tảo hôn ở Việt Nam tổ chức sáng 25/10 tại Hà Nội. Kết quả điều tra năm 2015 cho thấy, tỷ lệ tảo hôn ở Việt Nam mặc dù đã giảm nhưng vẫn diễn ra phổ biến ở vùng nông thôn, miền núi, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tỷ lệ 26,6%, cao nhất là các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn như dân tộc Mông, Xinh Min, La Ha, Gia Rai, Raglay, Bru-Vân Kiều. 40/53 dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn từ 20% trở lên, cá biệt có 6 dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn từ 50 đến 60%.

Theo bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận T.Ư, thực trạng tảo hôn đã tác động nghiêm trọng đến cơ hội học tập, việc làm ổn định của trẻ em gái; Đồng thời dẫn đến hệ quả trẻ em gái mang thai sớm khi cơ thể chưa phát triển toàn diện, ảnh hưởng không nhỏ đến thể chất và tinh thần, có thể dẫn đến bạo lực gia đình.

Trên thực tế, tảo hôn đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo thành vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu, làm suy giảm chất lượng dân số cũng như nguồn nhân lực. Chính vì vậy giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ nạn tảo hôn là việc làm cấp thiết. Việt Nam đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số.

 >>> Xem thêm video:

V.A