Gần 1,7 tỷ giao dịch/năm được xử lý qua hệ thống CNTT BIDV

22/04/2016 10:52

Hoạt động CNTT đã luôn đồng hành và đã góp phần xứng đáng vào những thành tựu trong hoạt động kinh doanh của BIDV.

gần 1,7 tỷ giao dịch/năm được xử lý qua hệ thống cntt bidv

 Gần 1,7 tỷ giao dịch/năm được xử lý qua hệ thống CNTT BIDV

Trong suốt chặng đường hoạt động, đặc biệt trong 20 năm hoạt động theo mô hình NHTM (1995 - 2015), BIDV được biết đến như một định chế hàng đầu của Việt Nam tiên phong trong hội nhập với sự phát triển vượt bậc về quy mô, tài sản, hệ thống mạng lưới dịch vụ cũng như công tác quản trị điều hành.

Những bước ngoặt chông gai…

Ở giai đoạn Khởi đầu (1991-1998), trước thời kỳ đổi mới, BIDV là một ngân hàng chuyên doanh, thực hiện công tác cấp phát và cho vay theo kế hoạch nhà nước, công nghệ ngân hàng và CNTT còn vô cùng lạc hậu, thô sơ.

Tháng 7/1991, Ban lãnh đạo BIDV đã quyết định thành lập Tổ điện toán thuộc phòng Thống kê tin học với 3 cán bộ và tài sản ban đầu là 2 chiếc máy tính AT286 hiệu FujiKama. Nhiệm vụ đầu tiên của tổ chỉ là tổng hợp báo cáo cân đối tháng của toàn hệ thống.

Đầu năm 1992, máy tính được sử dụng để tổng hợp số liệu và lên cân đối hằng ngày tại Chi nhánh Sở giao dịch 1, TP. HCM và Hà Nội. Sau đó, BIDV nhanh chóng đầu tư trang bị máy tính tới các chi nhánh lớn.

Năm 1993, BIDV trở thành ngân hàng đi đầu trong hoạt động huy động tiết kiệm bảo đảm bằng vàng với sự trợ giúp của chương trình quản lý giao dịch trên máy tính, triển khai chương trình đối chiếu thanh toán liên ngân hàng tập trung. Chương trình ngay lập tức rút ngắn thời gian thanh toán từ 10-15 ngày xuống còn 3-5 ngày.

Năm 1995, BIDV chính thức trở thành NHTM, hoạt động CNTT cũng đã có những đổi mới đáng kể với việc triển khai các chương trình giao dịch ngân hàng SIBA, hệ thống máy tính tại các chi nhánh được nối mạng LAN và hoạt động kế toán giao dịch được thực hiện tức thời trong phạm vi chi nhánh.

Năm 1996, Chương trình ứng dụng CoreBanking IBS (do BIDV tự phát triển) đã làm hoạt động CNTT BIDV có sự chuyển biến mạnh mẽ. BIDV đã thực sự tin học hóa hầu hết các nghiệp vụ chính này trong hoạt động ngân hàng.

Năm 1997, với việc triển khai thành công hệ thống thanh toán tập trung (T4), lần đầu tiên BIDV tập trung được tài khoản thanh toán VND của các chi nhánh tại TSC, với cơ chế hoạt động của chương trình là xử lý tập trung tại TSC và đối chiếu phân tán tại các chi nhánh vào cuối ngày giao dịch.

Giai đoạn Chuyển đổi (1999-2004), BIDV đã thực hiện việc chuyển đổi hệ thống CNTT từ thấp đến cao với việc triển khai Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán do WB tài trợ và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ trực tiếp.

Đến 2004, BIDV đã hoàn thành triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống Corebanking SIBS: cho phép thực hiện giao dịch trực tuyến 24/7 trong phạm vi toàn quốc; lần đầu tiên tại Việt nam, việc gửi một nơi rút nhiều nơi thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng BIDV; giúp đưa các quy trình kinh doanh, xử lý giao dịch khách hàng, lưu trữ thông tin khách hàng, các sản phẩm liên tục tăng qua các năm...

… đến đột phá thành công

Giai đoạn Đột phá/hiện đại hóa (từ năm 2005 đến nay): Từ năm 2005, hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng sản phẩm dịch vụ và các tiện ích CNTT cho khách hàng. BIDV xác định CNTT và nguồn nhân lực là 2 điều kiện quyết định sự phát triển của BIDV để đủ sức cạnh tranh và hội nhập. BIDV đã chuyển dần từ mô hình quản lý CNTT phân tán sang quản lý CNTT tập trung, tách bạch giữa công tác quản trị CNTT và triển khai, vận hành hệ thống CNTT, từng bước hoàn thiện mô hình ứng dụng CNTT hiện đại.

Đến nay, BIDV đã Xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại, đủ sức phục vụ vận hành hoạt động của cả hệ thống BIDV; hệ thống các phần mềm ứng dụng CNTT tiên tiến, đồng bộ, liên thông, bao quát mọi hoạt động, quản lý gần 8 triệu khách hàng và xử lý gần 1,7 tỷ giao dịch/năm; mô hình quản trị CNTT tiên tiến phù hợp với thông lệ quốc tế và quy mô phát triển của BIDV; Đội ngũ cán bộ CNTT lớn mạnh, không ngừng phát triển, với khoảng 700 cán bộ được đạo tạo bài bản, có trình độ cao, tâm huyết trung thành với BIDV và khẳng định thương hiệu cán bộ CNTT BIDV đủ sức quản lý, triển khai, vận hành một hệ thống CNTT quy mô lớn.

Như vậy, CNTT BIDV đã phát triển một bước dài từ không đến có, từ thấp đến cao. Đến nay, BIDV được đánh giá là một trong những ngân hàng có hệ thống CNTT hàng đầu tại Việt Nam. BIDV liên tiếp được đánh giá vị trí số 1 về mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT (Vietnam ICT Index) trong khối các NHTM Việt nam từ năm 2007 đến nay. Ngoài ra, BIDV cũng đạt được các giải thưởng danh giá khác như: “Doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT hiệu quả nhất”, “Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về công nghệ và vận hành”, “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam”, "Ngân hàng điện tử tiêu biểu", “Lãnh đạo CNTT xuất sắc khu vực Đông Nam Á”… Các danh hiệu: “Sao Khuê”; "Nhân tài đất Việt", …

Đứng trước các thách thức của kỷ nguyên kỹ thuật số, BIDV luôn luôn cải thiện hệ thống CNTT hiện tại; tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức; nắm bắt và phát triển theo các xu hướng phát triển CNTT; và đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu kinh doanh của BIDV giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030. Hoạt động CNTT BIDV sẽ được duy trì, hoàn thiện và phát triển để đáp ứng mục tiêu, định hướng đến năm 2030: Đưa BIDV thành Định chế tài chính có hoạt động CNTT đạt chất lượng, hiệu quả hàng đầu trong các ngân hàng tại Việt Nam; Có hệ thống CNTT hiện đại ngang tầm các ngân hàng lớn trong khu vực Đông Nam Á.

C.Sơn