Gần 230 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể

22/07/2014 16:39

6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi có 200 DN đăng ký mới. Trong khi đó, có 125 DN tạm ngừng hoạt động, 104 DN giải thể và khoảng 400 - 500 DN không phát sinh doanh thu.

Đó là thông tin chính thức tại buổi Họp báo quý II/2014 về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Đáng chú ý, 6 tháng qua Quảng Ngãi tiếp nhận và xử lý 860 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó có 200 doanh nghiệp đăng ký mới (giảm 53,2% so với cùng kỳ năm 2013).

Trong khi đó, có đến 125 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, 104 doanh nghiệp giải thể và khoảng 400 – 500 doanh nghiệp không phát sinh doanh thu.

6 tháng đầu năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp mới một giấy chứng nhận đầu tư (FDI) cho Công ty New – Manson Group (Hồng Kông) với tổng mức đăng ký 15,8 triệu USD đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP. Vốn thực hiện của các dự án FDI 6 tháng qua đạt khoảng 22 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2013, chủ yếu tập trung vào các dự án trong Khu Kinh tế Dung Quất (khoảng 20 triệu USD).

Trong khi đó, số dự án thu hút đầu tư trong nước và tổng vốn đăng ký mới giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2013 và đạt thấp so với kế hoạch năm 2014, chỉ có 4 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký là 118 tỷ đồng. Lũy kế đến tháng 6/2014, toàn tỉnh có 283 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 110.375 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 860 hồ sơ đăng ký DN, trong đó có 200 DN đăng ký mới, giảm 53,2% so với cùng kỳ năm 2013. Vốn đăng ký là 410.431 triệu đồng, giảm 19,04% so với cùng kỳ năm 2013. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh có 125 DN tạm ngừng hoạt động, 104 DN giải thể, khoảng 400 – 500 DN không phát sinh doanh thu.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 5.393 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 48,3% kế hoạch năm (doa Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng định kỳ gần 2 tháng từ ngày 19/5/2014). Nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì tổng sản phẩm (GDP) trên địa bàn tỉnh phần còn lại ước đạt 3.961,12 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 48,8% kế hoạch.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 9.569 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 49,4% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 393,54 triệu USD, bằng 96,1% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 63,9% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất khu vực nông lâm thủy sản ước đạt gần 1.420 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 43,3% kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 16.172,9 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 64,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu từ sản phẩm lọc hóa dầu đạt 13.951 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2013 và bằng 47,8% kế hoạch…

Duy Lợi