Gần 30.000 người nghiện được điều trị methadone

24/05/2015 21:03

Tính đến hết tháng 4, Bộ Y tế và các địa phương đã mở cơ sở điều trị methadone cho người nghiện ma túy

Gần 30.000 người nghiện được điều trị methadone 1
 

Kết quả khảo sát về hiệu quả điều trị, tỷ lệ người nghiện ma túy tuân thủ điều trị methadone cho thấy, sau 24 tháng điều trị, tỷ lệ người nghiện còn sử dụng ma túy giảm xuống còn gần 16%, tỷ lệ lây nhiễm HIV giảm mạnh. Ngoài ra, chất lượng cuộc sống bệnh nhân được cải thiện rõ rệt sau 24 tháng, đặc biệt về thể chất; tỷ lệ bệnh nhân có nguy cơ trầm cảm giảm từ 80% xuống còn 15% sau 12 tháng điều trị...

V.A