Gần 40 tàu TQ thường xuyên áp sát, ngăn cản tàu VN

01/07/2014 20:32

Có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn cản, ép hướng các tàu cá của ta.

Tối 1/7, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, trong ngày, trên khu vực tàu đánh bắt hải sản của ta hoạt động có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn cản, ép hướng các tàu cá của ta, kiên quyết không cho các tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Theo Cục Kiểm ngư, ngày 1/7 tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 114-120 tàu các loại, trong đó có 46-48 tàu hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự.

Các tàu kiểm ngư của ta vẫn tiến hành tiếp cận, cách giàn khoan từ 10-11 hải lý để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật, kiên quyết yêu cầu giàn khoan và các tàu bảo vệ của Trung Quốc rời khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

"Khi các tàu của ta tiếp cận giàn khoan đấu tranh tuyên truyền bị các tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tổ chức áp sát ngăn cản, không cho các tàu của ta cơ động vào gần giàn khoan, nhưng các tàu kiểm ngư của ta đã chủ động vòng tránh an toàn và vẫn kiên trì bám trụ để đấu tranh tuyên truyền và thực thi pháp luật", Cục Kiểm ngư thông tin.

gần 40 tàu tq thường xuyên áp sát, ngăn cản tàu vn
Các tàu Trung Quốc thường xuyên vây ép, ngăn cản tàu Việt Nam

Các tàu đánh bắt hải sản của ngư dân ta trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn đánh bắt ở Tây Tây Nam, cách giàn khoan 42-45 hải lý. Trên khu vực tàu đánh bắt hải sản của ta hoạt động có khoảng 34 tàu cá vỏ sắt dưới sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn cản, ép hướng các tàu cá của ta, kiên quyết không cho các tàu cá của ta tiến vào gần khu vực giàn khoan.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu kiểm ngư, các tàu ngư dân của ta vẫn bám sát ngư trường đánh bắt hải sản, đảm bảo an toàn.

Đình Quang