Gần 53% tổ chức tín dụng dự kiến giảm nhẹ lãi suất

05/04/2014 07:13

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Việt Nam quý II/2014.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố báo cáo điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Việt Nam quý II/2014.

gần 53% tổ chức tín dụng dự kiến giảm nhẹ lãi suất

Hầu hết các TCTD cho biết, tình hình kinh doanh trong quý I/2014 đã có những chuyển biến tích cực so với cuối năm 2013. Số TCTD đánh giá tình hình kinh doanh của họ ở thời điểm hiện tại là “tốt”, tăng từ 29% trong cuộc điều tra trước lên 53% tại cuộc điều tra này; 46,5% TCTD đánh giá là “bình thường”. Khoảng 40% các TCTD dự kiến sẽ điều chỉnh giảm nhẹ mức giá dịch vụ bình quân, trong đó có đến 52,9% TCTD dự kiến giảm nhẹ lãi suất biên.


Ngoài 7,4% TCTD cho biết, đã cắt giảm lao động trong quý I/2014, hầu hết các TCTD không có ý định cắt giảm lao động trong các quý tiếp theo; thậm chí hơn 1/3 TCTD đánh giá hiện tại đang thiếu lao động và có thể có nhu cầu tuyển lao động trong các quý tới. Các TCTD dự kiến huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-20% trong cả năm 2014.

Bảo Nguyên