Gần 60% trẻ khuyết tật chưa được đi học

29/09/2014 10:02

Theo ông Nguyễn Đức Hữu, Phó trưởng ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Bộ GD&ĐT, năm học 2005-2006, mới chỉ có khoảng 300 nghìn trẻ khuyết tật...

Theo ông Nguyễn Đức Hữu, Phó trưởng ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Bộ GD&ĐT, năm học 2005-2006, mới chỉ có khoảng 300 nghìn trẻ khuyết tật được đến trường thì đến năm học 2012-2013, đã có hơn 500 nghìn em được đến trường, chủ yếu là trường lớp hòa nhập. 


TIN LIÊN QUAN


 

gần 60% trẻ khuyết tật chưa được đi học

Để giúp 60% trẻ khuyết tật còn lại sớm được đến trường, Bộ GD&ĐT cùng các ban ngành chức năng đang tăng cường chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về giáo dục trẻ khuyết tật; phát triển hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật…

V.A