Gắn biển công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

24/08/2015 08:49

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 7,2 tỷ KWh/năm.

Keyword đầu tiên có dấu

Lãnh đạo Đảng bộ PVN, Ban QLDA, cùng các nhà thầu thực hiện nghi thức gắn biển công trình

Ngày 21/8, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phối hợp với Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch tổ chức Lễ gắn biển Công trình Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1.

Hợp đồng dự án NMNĐ Vũng Áng được ký kết vào ngày 9/4/2009 chính thức có hiệu lực từ ngày 27/4/2009. Dự án nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025.

NMNĐ Vũng Áng 1 có công suất 2x600 MW là một trong những dự án điện cấp bách được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng theo Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 9/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

NMNĐ Vũng Áng 1 được xây dựng với công nghệ đốt than phun trực tiếp tiên tiến, hiệu suất cao, đáp ứng tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nhà máy sử dụng than cám 5 Hòn Gai – Cẩm Phả với lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 3,2 triệu tấn. Số giờ vận hành bình quân công suất tối đa khoảng 6.500 h/năm. 

Đến nay, cả 2 tổ máy của NMNĐ Vũng Áng 1 đã đi vào vận hành thương mại và cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 2,3 tỷ kWh.

Ngày 31/12/2014 và ngày 12/5/2015 lần lượt các tổ máy 1 & 2 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã chính thức được đưa vào vận hành thương mại, đưa tổng công suất các nhà máy điện do PVN làm chủ đầu tư lên 4.200 MW, chiếm hơn 10% tổng công suất lắp đặt của Hệ thống điện Quốc gia.

Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh cho biết, dự án NMNĐ Vũng Áng 1 là dự án nhiệt điện đầu tiên do một công ty trong nước là LILAMA làm tổng thầu EPC. Bởi vậy, dự án đã đạt mức nội địa hóa rất lớn với tỉ lệ khoảng 30% đối với thiết kế, chế tạo, vật tư thiết bị trong nước. Trong đó có gói thầu có tỉ lệ nội địa hóa lên đến 55% do các đơn vị trong nước thực hiện.

C.Sơn