Gần nửa nhân sự Đài PT-TH Hà Nội là "con ông cháu cha"

03/07/2018 17:41

Theo Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, 40% nhân sự của Đài yếu kém và đều là "con ông này, cháu bà kia".

Tổng Giám đốc đài PT-TH Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, trong cơ quan này hiện có hơn 700 người, gồm hơn 500 biên chế, 200 hợp đồng.

“Trong 500 biên chế ấy có gần 140 người là cán bộ chủ chốt. Thực tế, chưa có cơ quan truyền thông nào cán bộ chủ chốt nhiều như thế”, ông Phán thừa nhận và nói thêm, trong hơn 700 người làm tại đài chỉ có khoảng 60% cán bộ đủ năng lực làm việc tốt, còn lại 40% yếu kém.

“40% cán bộ này cũng không bỏ được, không loại được vì là con ông này, cháu bà kia từ Trung ương trở xuống thành phố”, ông Phán chia sẻ.

Gần nửa nhân sự Đài PT-TH Hà Nội là
Nhập mô tả ảnh tại đây

Ngoài thực tế “con ông cháu cha”, ông Phán còn cho rằng, những cán bộ này làm việc chỉ “làng nhàng” nhưng vì không vi phạm kỷ luật nên… rất khó đuổi, thậm chí, bình bầu cuối năm cũng toàn tiên tiến, chiến sĩ thi đua, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyên nhân của những bất cập trên, theo lãnh đạo Đài PT-TH Hà Nội là do lịch sử để lại. Cụ thể là do khâu tuyển chọn đầu vào trước đây thấp, nhiều người đào tạo 2 năm không làm được việc.

Từ thực tế đã nêu, ông Phán đề nghị Thành ủy tăng cường hơn nữa công tác đánh giá cán bộ. Đặc biệt, tuyển chọn đầu vào cán bộ cơ sở cần chặt chẽ hơn nữa. Nếu không sẽ vẫn mở cửa cho một số người “làng nhàng” vào làm việc trong bộ máy hành chính.

Nói về vấn đề bằng cấp, ông Phán cũng nêu thực tế trong cơ quan của ông, có những người đi học hết lớp này, lớp kia, thậm chí có 3 bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi có những lớp cán bộ, lãnh đạo rất nhiều bằng cấp nhưng... không làm được gì!

 

 

Vũ Hoài Thu