Gặp lại người tường thuật chiến thắng 30/4 ở Sài Gòn

30/04/2016 07:14

Chưa bao giờ tôi mất niềm tin và khát vọng, ngay cả những ngày tháng vướng vào vòng lao lý.

Tuyết Trịnh