Gấp rút thanh lý 12 xe công trước 15/11

21/10/2017 13:19

Bộ Tài chính chỉ đạo, Tổng cục Thuế phải gấp rút thanh lý 12 xe ô tô công để quyết toán ngân sách 2016.

gấp rút thanh lý 12 xe công trước 15/11

Tổng cục Thuế phải gấp rút thanh lý 12 xe ô tô công để quyết toán ngân sách 2016

Bộ Tài chính vừa có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Vũ Thị Mai về tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân dự toán, kế hoạch vốn 9 tháng 2017 và thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm của các đơn vị trong Bộ.

Đáng chú ý, trong công tác quyết toán ngân sách năm 2016, Bộ Tài chính cho biết Tổng cục Thuế vẫn chưa hoàn thành thanh lý 12/151 xe ô tô phục vụ công tác chung theo phê duyệt của Bộ tại Công văn số 1132/BTC-KHTC ngày 30/11/2016 và Công văn số 833/KHTC-QLTS ngày 19/12/2016.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, số lượng ô tô công tính đến 31/12/2016 là 34.214 chiếc. Trong đó, xe phục vụ các chức danh là 864 chiếc, công tác chung 17.047 chiếc, xe chuyên dùng hơn 16.300 chiếc. Số xe công đã thực hiện thanh lý là 1.105 xe.

Như vậy, 12 xe ô tô công này đã bị “bỏ quên” suốt gần một năm qua, là một trong số các nguyên nhân khiến ngân sách 2016 chưa thể quyết toán.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương quyết toán ngân sách 2016, đảm bảo hoàn thành xử lý trước ngày 15/11/2017. Trong đó, Tổng cục Thuế phải khẩn trương chỉ đạo thanh lý 12 xe ô tô phục vụ công tác chung nói trên.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về việc quản lý xe ô tô công tại đơn vị, không được sử dụng trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý đối với xe ô tô cần sắp xếp trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng và chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh: “Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ về việc triển khai công tác quản lý Tài chính nội ngành, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác thi đua khen thưởng; đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ công tác quản lý Tài chính nội ngành, ngoài việc xem xét, đánh giá thành tích thi đua – khen thưởng cần xem xét đánh giá trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

C.Sơn