64 đô vật (47 nam, 17 nữ) đến từ 13 đoàn trong cả nước dự, thi đấu tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó, có 6 hạng cân dành cho nam và 2 hạng cân dành cho nữ. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở các tỉnh thành tham gia thi đấu, tranh tài.
64 đô vật (47 nam, 17 nữ) đến từ 13 đoàn trong cả nước dự, thi đấu tranh tài ở 8 hạng cân. Trong đó, có 6 hạng cân dành cho nam và 2 hạng cân dành cho nữ. Nhiều vận động viên chuyên nghiệp ở các tỉnh thành tham gia thi đấu, tranh tài.
Hoàng Long