Ngày 2/2, Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hoá từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.
Ngày 2/2, Hội thi truyền thống Vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức tại khu di tích lịch sử văn hoá từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng.
Hoàng Long