Mở đầu hội thi, hai Lão đô vật Phạm Văn Loa và Nguyễn Hồng Điều mô phỏng hoạt cảnh "Keo vật thiên mệnh" gợi nhớ thời khắc lịch sử khi trống kinh thành và loa triều đình xướng tên đô vật Mạc Đăng Dung chiến thắng, trở thành Võ Trạng Nguyên.
Mở đầu hội thi, hai Lão đô vật Phạm Văn Loa và Nguyễn Hồng Điều mô phỏng hoạt cảnh "Keo vật thiên mệnh" gợi nhớ thời khắc lịch sử khi trống kinh thành và loa triều đình xướng tên đô vật Mạc Đăng Dung chiến thắng, trở thành Võ Trạng Nguyên.
Hoàng Long