Gây ô nhiễm môi trường, một DN bị phạt 210 triệu đồng

07/04/2014 17:34

Theo quyết định, Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát đã có hành vi vi phạm hành chính là không xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chiều 7/4, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai quyết định số 425/QĐ-XPVPHC ngày 3/4/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát.

Theo quyết định, Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát đã có hành vi vi phạm hành chính là không xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường. Với hành vi này, UBND tỉnh Hậu Giang quyết định phạt tiền Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát là 210 triệu đồng (mức phạt đối với hành vi này là 105 triệu đồng, tuy nhiên do Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát là tổ chức vi phạm nên mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân vi phạm).

Ngoài ra, UBND tỉnh Hậu Giang cón áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động đối với Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát trong thời gian 3 tháng tính từ ngày 3/4/2014. Đồng thời, Công ty TNHH Mía Đường Cồn Long Mỹ Phát phải khắc phục hậu quả là khẩn trương xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ TN&MT phê duyệt trong thời hạn 3 tháng kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

Hồng Thủy