Ghế "nóng" Tổng giám đốc BIDV chính thức có chủ

13/03/2021 07:18

BIDV tối 12/3 đã công bố người ngồi vào vị trí ghế "nóng” Tổng giám đốc ngân hàng này ngay sau đại hội cổ đông diễn ra cùng ngày.

ghế "nóng" tổng giám đốc bidv chính thức có chủ

Ông Lê Ngọc Lâm chính thức đảm nhận vị trí ghế "nóng” Tổng giám đốc BIDV

BIDV tối 12/3 cho biết đã công bố Quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy BIDV và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc BIDV đối với ông Lê Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, bắt đầu quá trình công tác tại BIDV từ năm 1997 và trải qua nhiều vị trí.

Tháng 3/2009, ông Lâm là Phó giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV. Từ tháng 10/2010, ông là Phó giám đốc BIDV Sở Giao dịch 1. Từ tháng 4/2012, ông Lâm là Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng BIDV.

Từ tháng 4/2013, ông lâm đảm nhận vị trí Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV. Đến ngày 15/1/2015, ông Lâm được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc BIDV.

Từ 15/11/2018, ông lâm được giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành BIDV.

Ngày 12/3/2021, ông Lâm được Đại hội đồng cổ đông BIDV bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 và được Hội đồng quản trị giao giữ nhiệm vụ Tổng giám đốc BIDV.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công cho biết, việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Ngọc Lâm là một bước tiến quan trọng trong việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV, qua đó sẽ giúp tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của BIDV - một doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Lâm cam kết, trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành BIDV lãnh đạo, điều hành hoạt động của BIDV đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của BIDV, ông Lê Ngọc Lâm đã được Đại hội bầu tham gia Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

C.Sơn