Giá cả 7 tháng tăng thấp nhất trong 13 năm

25/07/2014 07:43

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cả nước tăng 0,23% so với tháng 6 chỉ tăng 1,62% (tính từ đầu năm đến nay) - mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua. 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cả nước tăng 0,23% so với tháng 6 chỉ tăng 1,62% (tính từ đầu năm đến nay) - mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm qua.


So với cùng kỳ năm 2013, 7 tháng, CPI tăng 4,8%. Mức tăng cao trong tháng 7 là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,43%; Nhóm giao thông tăng 0,44% - do tác động của hai lần giá xăng liên tiếp tăng vào ngày 23/6 và 7/7. Những mặt hàng còn lại mức dao động không đáng kể. Tháng này, giá vàng tăng 1,38% và giá USD tăng 0,36%.

Thảo Nguyên