Giá đất đô thị cao nhất sẽ là 162 triệu đồng/m2

22/08/2014 13:33

Theo dự thảo, giá đất ở tại các đô thị thấp nhất là 40.000 đồng/m2, giá cao nhất là 162 triệu đồng/m2.

TIN LIÊN QUAN


 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Bảng giá đất thay đổi để sát với thực tế


Khung giá đất ở tại nông thôn được đề xuất chia theo từng vùng kinh tế, từng loại xã. Trong đó, thấp nhất 15.000 đồng/m2 (áp dụng cho xã miền núi vùng Tây Nguyên); cao nhất 29 triệu đồng/m2 (áp dụng cho xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng).

Khung giá đất ở tại nông thôn, xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Cửu Long có giá tối thiểu 40.000 đồng/m2, tối đa 15 triệu đồng/m2. Xã đồng bằng vùng Đông Nam Bộ có giá tối thiểu 60.000 đồng/m2, tối đa 18 triệu đồng/m2.

Xã đồng bằng vùng Đồng bằng sông Hồng có giá tối thiểu 100.000 đồng/m2. Xã đồng bằng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có giá đất tối thiểu 50.000 đồng/m2, tối đa 8,5 triệu/m2…

Hải Quỳnh