Giá dầu giảm, 2 địa phương không hoàn thành thu dự toán

27/02/2016 05:55

Hai địa phương không hoàn thành dự toán là Quảng Ngãi và Bà Rịa - Vũng Tàu.

giá dầu giảm, 2 địa phương không hoàn thành thu dự toán

Năm 2016, ngành thuế phải tăng thu từ 8% trở lên.

Tại Hội nghị triển khai công tác thuế năm 2016 ngày 26/2, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu cho biết, năm 2015, tuy giá dầu giảm, tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới và khu vực diễn biến phức tạp nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt 806.378 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỷ đồng), tăng 17,7% so với thực hiện năm 2014.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 67.510 tỷ đồng, bằng 72,6% dự toán (tương ứng hụt 25.490 tỷ đồng), bằng 110,7% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng tăng 6.510 tỷ đồng), bằng 67,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 738.868 tỷ đồng, bằng 115,7% dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỷ đồng), tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014.

Tỏng số 63 tỉnh, thành, chỉ có 61 địa phương hoàn thành dự toán pháp lệnh. Hai địa phương không hoàn thành dự toán là Quảng Ngãi và Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ yếu do giá dầu, khí giảm mạnh so với dự kiến dự toán.

Năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đặt ra yêu cầu đối với ngành Thuế phải xác định chỉ tiêu phấn đấu tăng thu đúng nguyên tắc và không được thấp hơn 8%.

Điều này nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII với các chỉ tiêu động viên GDP, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cơ cấu lại nguồn thu, đảm bảo bội chi không quá 4%, nợ công không quá 65%.

C.Sơn