Giá dầu giảm, tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của PVN vẫn vượt kế hoạch

01/03/2019 14:48

Trong 2 tháng đầu năm, tổng doanh thu PVN đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch.

giá dầu giảm, tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của pvn vẫn vượt kế hoạch
Trong 2 tháng đầu năm, tổng doanh thu PVN đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2019. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

“Dù giá dầu trung bình của thế giới trong 2 tháng đầu năm giảm so với kế hoạch, nhưng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, PVN vẫn vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong đó tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 111,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng”, đại diện PVN cho biết.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 1 đạt 2,07 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,79 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3,85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch 2 tháng.

Sản lượng khai thác dầu tháng 1 đạt 1,14 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,05 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch 2 tháng và bằng 69% kế hoạch quý I. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước 2 tháng ước đạt 1,85 triệu tấn, vượt 5,1% kế hoạch 2 tháng; khai thác dầu ở nước ngoài đạt 0,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch 2 tháng.

giá dầu giảm, tổng doanh thu 2 tháng đầu năm của pvn vẫn vượt kế hoạch
Khai thác dầu trong nước 2 tháng đầu năm của PVN ước đạt 1,85 triệu tấn, vượt 5,1% kế hoạch

Sản lượng khai thác khí tháng 1 đạt 0,93 tỷ m3, ước tính tháng 2 đạt 0,73 tỷ m3; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 1,66 tỷ m3, vượt 9,7% kế hoạch 2 tháng. Sản xuất điện tháng 1 đạt 1,91 tỷ kWh, ước tính tháng 2 đạt 1,36 tỷ kWh; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3,27 tỷ kWh, vượt 4,2% kế hoạch 2 tháng.

Sản xuất đạm tháng 1 đạt 147,4 nghìn tấn, vượt 7,7% kế hoạch tháng, ước tính tháng 2 đạt 132,6 nghìn tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 280 nghìn tấn, vượt 6,7% kế hoạch 2 tháng. Sản xuất xăng dầu toàn tập đoàn tháng 1 đạt 1,15 triệu tấn, ước tính tháng 2 đạt 1,02 triệu tấn; tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch 2 tháng (trong đó, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 2 tháng ước đạt 1,03 triệu tấn, vượt 11% kế hoạch 2 tháng; từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt 1,06 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch 2 tháng; từ PVOIL ước đạt 73,6 nghìn tấn, bằng 73% kế hoạch 2 tháng).

Về các chỉ tiêu tài chính, tuy giá dầu thực tế thấp hơn giá kế hoạch nhưng Tập đoàn vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Tổng doanh thu toàn tập đoàn 2 tháng ước đạt 111,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng. Tập đoàn nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2,0 % kế hoạch 2 tháng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo PVN cũng chú trọng quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo Tết cho người lao động tại các đơn vị khó khăn. Tổng số kinh phí an sinh xã hội được PVN thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là hơn 50 tỷ đồng. Số tiền này đã được trao tận tay người lao động khó khăn trong ngành và đồng bào nghèo các địa phương.

Hạ Lan