Giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kWh

13/03/2015 08:55

Chiều tối 12/3, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2256 quy định về mức giá bán lẻ điện.

giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 2.587 đồng/kwh
Giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng từ ngày 16/3

Theo đó, Bộ Công thương quy định, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và thời gian áp dụng từ ngày 16/3 tới.

Tại Quyết định này, Bộ Công Thương vẫn quy định giá bán lẻ điện cho sinh hoạt có 6 bậc. Trong đó, bậc 1 (cho kWh từ 0-50) là 1.484 đồng/kWh; bậc 2 (cho kWh từ 51-100) là 1.533 đồng/kWh; bậc 3 (cho kWh từ 101-200) là 1.786 đồng/kWh; bậc 4 (cho kWh từ 201-300) là 2.242 đồng/kWh; bậc 5 (cho kWh từ 301-400) là 2.503 đồng/kWh và bậc 6 (cho kWh từ 401 trở lên) là 2.587 đồng/kWh.

Với các ngành sản xuất, giá bán lẻ điện đối với cấp điện áp từ 110kV trở lên, giờ bình thường là 1.388 đồng/kWh; giờ thấp điểm là 869 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.459 đồng/kWh. Với cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV, giờ bình thường là 1.405đồng/kWh, giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.556 đồng/kWh. Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV, giờ bình thường là 1.453 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 934 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.637 đồng/kWh. Cấp điện áp dưới 6kV, giờ bình thường là 1.518 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 983 đồng/kWh và cao điểm là 2.735 đồng/kWh.

Về giá bán lẻ điện cho kinh doanh cấp điện áp từ 22kV trở lên, giờ bình thường là 2.125 đồng/kWh, giờ thấp điểm là 1.185 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.699 đồng/kWh. Với cấp điện áp từ 6kV đến 22kV, thứ tự là 2.287-1.347 và 3.829 đồng/kWh. Cấp điện áp dưới 6kV theo thứ tự là 2.320-1.412 và 3.991 đồng/kWh.

Đối với giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp, bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, cấp điện áp từ 6kV trở lên là 1.460 đồng/kWh, dưới 6kV là 1.557 đồng/kWh. Chiếu sáng công cộng và đơn vị hành chính sự nghiệp, cấp điện áp từ 6kV là 1.606 đồng/kWh và từ 6kV trở lên là 1.671 đồng/kWh.

Quỳnh Anh