Gia hạn cho các phương tiện lưu thông trên kênh Bà Tổng

20/06/2015 18:22

Sở GTVT TP HCM gia hạn thời gian hạn chế các phương tiện lưu thông trên kênh Bà Tổng.

gia hạn cho các phương tiện lưu thông trên kênh bà tổng
Sạt lở ở huyện Cần Giờ 

Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa có thông báo về việc gia hạn thời gian hạn chế phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên tuyến kênh Bà Tổng, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Theo đề nghị của Khu Quản lý đường thủy nội địa về việc gia hạn thời gian thực hiện phương án đảm bảo ATGT đường thủy phục vụ thi công công trình Xây dựng kè khắc phục sự cố sạt lở trên kênh Bà Tổng vì gặp một số khó khăn, vướng mắc nên hiện nay công trình chưa thực hiện được khối lượng dự kiến.

Do đó, Sở Giao thông vận tải TP HCM thông báo hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến kênh Bà Tổng, huyện Cần Giờ, TP HCM đến hết ngày ngày 15/8/2015.

Yêu cầu các phương tiện thủy lưu khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo Quy tắc của các báo hiệu thủy nội địa tại hiện trường. Đồng thời theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến ATGT đường thủy nội địa được ban hành.

Nhã Huyền