Gia hạn đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT

15/10/2021 13:32

Trung tâm công nghệ thông tin (Bộ GTVT) gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Giao thông vận tải thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2021, cụ thể như sau:

Gia hạn đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT 1

1. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

a) Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trước ngày 31/10/2021 (tính theo dấu bưu điện).

b) Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển và số điện thoại liên hệ: Phòng Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin (Phòng 427, Nhà D, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại liên hệ: 024.39424243).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

a) Thời gian tổ chức phỏng vấn: Dự kiến trước ngày 29/11/2021.

b) Địa điểm phỏng vấn: Trung tâm Công nghệ thông tin, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Các nội dung khác giữ nguyên như thông báo ngày 07/9/2021 của Trung tâm Công nghệ thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin