Gia hạn thời gian chỉnh sửa môn đăng ký thi THPT Quốc gia 2015

25/05/2015 07:25

Theo công văn của Bộ GDĐT các thí sinh được điều chỉnh thông tin trong phiếu đăng kí dự thi trước ngày 27/5/2015.

 

gia hạn thời gian chỉnh sửa môn đăng ký thi thpt quốc gia 2015
Gia hạn thời gian chỉnh sửa phiếu đăng ký dự thi 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga vừa ký công văn đề nghị các sở GDĐT, các trường đại học chủ trì cụm thi tiếp tục cho phép các thí sinh (nếu có nguyện vọng) được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi (kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn) trước ngày 27/5/2015 thay vì quy định  trước ngày 20/5..

Cụ thể, việc chỉnh sửa thông tin theo trình tự như sau: Thí sinh điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo) và nộp tại một trong các nơi: đơn vị đăng ký dự thi (điểm thu nhận hồ sơ), sở GDĐT hoặc trường đại học chủ trì cụm thi; Sở GDĐT tổng hợp Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh và gửi cho trường đại học chủ trì cụm thi để trường báo cáo Bộ và cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Được biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là 1.004.484 em. Trong đó, tổng số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 279.001 em; tổng số thí sinh thi với 2 mục đích (vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH-CĐ là 592.934 em); tổng số thí sinh tự do (chỉ thi ĐH-CĐ) là 132.552 em.

Về tỷ lệ thí sinh đăng ký các môn thi cụ thể như sau: môn toán là 959.299 em; môn văn 937.304; ngoại ngữ 743.067; vật lý 470.867; hóa học 459.310; sinh 283.033; sử 153.688; địa 386.941.

V.Anh