Gia hạn tiến độ thi công Trạm thu phí Tam Kỳ

20/04/2016 10:45

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận về việc gia hạn tiến độ thi công hạng mục Trạm thu phí Tam Kỳ...

gia hạn tiến độ thi công trạm thu phí tam kỳ

Bộ GTVT vừa chấp thuận gia hạn tiến độ thi công hạng mục Trạm thu phí Tam Kỳ

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận về việc gia hạn tiến độ thi công hạng mục Trạm thu phí Tam Kỳ thuộc dự án thành phần 2, mở rộng QL1 đoạn Km987 - Km1027 qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT đến ngày 30/4 như đề xuất của Ban QLDA5 và TCT Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư dự án chỉ đạo nhà thầu xây lắp khẩn trương huy động vật tư, thiết bị và nhân lực thi công đảm bảo hoàn thành theo tiến độ được gia hạn; Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thi công của nhà thầu xây lắp đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

Đ.Quang