Gia Lai: Ban Quản lý rừng "ém" hơn 400 ha rừng bị mất?

21/12/2018 15:55

Qua kết quả thanh tra từ 2015 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa đã để mất trên 550 ha rừng...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Mất rừng trên đỉnh núi Cheng Leng, lâm phần thuộc BQL rừng phòng hộ Ayun Pa

Ngày 21/12, Cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố kết quả thanh tra đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa (BQL rừng phòng hộ Ayun Pa). Theo đó, Kết luận số 24/TTr do Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành cho biết, tháng 12/2014, BQL rừng phòng hộ Ayun Pa kiểm kê với diện tích 7.123,83ha rừng. Tuy nhiên, qua kiểm kê rừng trên từ năm 2015 - nay, BQL đã để mất 551,57 ha.

Mặc dù diện tích rừng bị mất trên 550 ha nhưng BQL rừng phòng hộ Ayun Pa chỉ lập biên bản vi phạm đối với 124,6 ha. Còn 426,97 ha, đơn vị này không lập biên bản vi phạm, không có thống kê, báo cáo việc mất rừng, nguyên nhân mất rừng lên cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, qua công tác kiểm tra sổ sách, tài chính tại BQL rừng phòng hộ Ayun Pa, đoàn thanh tra cũng phát hiện nhiều sai phạm trong thu chi tài chính. Cụ thể, từ tháng 4/2012-2015, BQL này giao khoán cho 13 nhân viên của mình với tổng số tiền 333,4 triệu đồng; thanh toán tiền bảo vệ rừng trên diện tích không có rừng trên 70 triệu đồng. Trong công tác quản lý tài chính, BQL đã thực hiện thu, chi không đúng pháp luật với tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành quyết định, đồng thời thu hồi số tiền sai phạm của BQL rừng phòng hộ Ayun Pa trên 1,63 tỉ đồng. Chuyển hồ sơ thanh tra sang cơ quan điều tra để làm rõ thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, làm mất 551,57 ha rừng được giao.

Với những sai phạm như trên, trách nhiệm chính thuộc về ông Nay Rcom Jem - Trưởng BQL và ông Lê Đức danh - Phó trưởng BQL. Còn đối với trách nhiệm chính để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý tài chính thuộc về ông Nay Rcom Jem  và ông Bùi Văn Thanh - Kế toán BQL rừng phòng hộ Ayun Pa.

Tạ Vĩnh Yên