Gia Lai: Mất trên 4.800 ha mới chỉ thu hồi được trên 500 ha

23/12/2019 20:55

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai vừa đôn đốc thu hồi diện tích rừng bị mất của 9 đơn vị quản lý rừng...

Gia Lai: Mất trên 4.800 ha mới chỉ thu hồi được trên 500 ha 1
Mất rừng tại Gia Lai.

Ngày 23/12, trả lời Báo Giao thông, một lãnh đạo ban quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cho biết, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN) vừa ra văn bản yêu cầu nhiều đơn vị thực hiện việc nộp trả lại ngân sách chi sai và thu hồi diện tích rừng bị mất sau khi bị cơ quan Thanh tra tỉnh này phát hiện trong năm 2018 - 2019.

Văn bản do ông Trương Phước Anh, Giám đốc Sở NN tỉnh Gia Lai ký yêu cầu 9 Ban Quản rừng gồm: Đắk Đoa, Ayun Pa, Đức Cơ, Đông bắc Chư Pah, Bắc Ia Grai, Ia Meur, Ia Puch, Ia Rsai, Chư Mố và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng khắc phục vi phạm tài chính và tiến hành thu hồi diện tích rừng bị mất.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện từ năm 2018 - 2019, 9 đơn vị nêu trên bị phát hiện vi phạm tài chính trên 10,3 tỉ đồng, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi vào ngân sách. Trong đó, BQL rừng phòng hộ Đắk Đoa là đơn vị sai phạm tài chính nhiều nhất với số tiền trên 5,3 tỉ đồng, tuy nhiên số tiền chưa chịu nộp lại là hơn 4,3 tỉ đồng. Đứng thứ 2 là BQL Ayun Pa sai phạm 1,6 tỉ đồng nhưng chỉ mới nộp lại trên 600 triệu đồng; Đức Cơ chưa khắc phục trên 500 triệu đồng...

Ngoài ra, sai phạm về quản lý, bảo vệ diện tích đất rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với tổng diện tích trên 4.820 ha; tổng diện tích đã thu hồi trên 511 ha. Tổng diện tích đất rừng bị mất, lấn chiếm chưa thu hồi trên 4.300 ha.

Nhiều Ban Quản lý rừng chưa chịu khắc phục hoàn toàn các số tiền đã chi sai, đồng thời chưa thu hồi diện tích rừng được giao quản lý nhưng bị mất. Trong văn bản của ông Trương Phước Anh, “Nếu lãnh đạo các đơn vị, cá nhân và tổ chức có liên quan không thực hiện đúng theo quy định thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tạ Vĩnh Yên