Gia Lai: Phát hiện chênh lệch trong thi công đường cấp làng

18/09/2019 18:45

Nhiều dự án đường giao thông trong thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vi phạm.

Gia Lai: Phát hiện chênh lệch trong thi công đường cấp làng 1
Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

Ngày 18/9, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này vừa công bố kết luận thanh tra tại huyện Chư Pưh trong thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012 - 2016.

Kết luận do ông Păh Đô- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai ký ngày 18/9 nêu rõ, quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho người dân đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về tập quán sinh hoạt sản xuất từ du canh, du cư đến định canh, định cư; cuộc sống của những hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ dự án đã thật sự thay đổi, nhiều hộ gia đình có điều kiện để phát triển kinh tế…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy năng lực chủ đầu tư của các xã còn hạn chế; chưa đủ khả năng làm chủ đầu tư xây dựng công trình vì không có cán bộ chuyên môn nên dẫn đến sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Quá trình thanh tra phát hiện nhiều dự án đường giao thông có giá trị chênh lệch so với thực tế. Đó là dự án đường giao thông thôn Plei Thông A, thị trấn Nhơn Hòa; Đường giao thông thôn Tung Chêrh và đường giao thông thôn Tung Đao, xã Ia Dreng; Đường giao thông làng Kuái, xã Ia BLứ; Đường giao thông làng Mung, xã Ia Hla.

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai chỉ đạo các xã: Ia Dreng, Ia BLứ, Ia HLa và thị trấn Nhơn Hòa nộp lại ngân sách nhà nước số tiền trên 120 triệu đồng đồng thời đề nghị kiểm điểm đối với cán bộ có liên quan.

Tạ Vĩnh Yên