Gia Lai: Yêu cầu trả lại ngân sách 2,3 tỉ đồng xây dựng phần mềm

18/05/2022 18:31

Được đánh giá các hệ thống phần mềm hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt nhưng Sở TTTT tỉnh Gia Lai vẫn bị yêu cầu thu hồi 2,3 tỉ nộp lại ngân sách.

Ngày 18/5, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, cơ quan Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện sai phạm trong triển khai xây dựng phần mềm công nghệ thông tin tại Sở Thông tin Truyền thông (Sở TTTT).

Gia Lai: Yêu cầu trả lại ngân sách 2,3 tỉ đồng xây dựng phần mềm 1

Trụ sở của Sở TTTT tỉnh Gia Lai

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tiến hành thanh tra việc đầu tư các dự án công nghệ thông tin, hạng mục phần mềm ứng dụng cho tỉnh Gia Lai do Sở TTTT làm chủ đầu tư trong giai đoạn từ 2015-2021. Trong giai đoạn trên, Sở này được UBND tỉnh Gia Lai giao làm chủ 29 dự án/hạng mục mua sắm thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm để triển khai đến các đơn vị huyện, thị xã thành phố và các sở ban ngành với tổng kinh phí hơn 105,5 tỉ đồng.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ: "Các hệ thống phần mềm hiện nay hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; góp phần lớn vào công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đồng thời đảm bảo an ninh mạng.

Nhiều thủ tục hành chính đã được cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 và được cung cấp qua cổng Dịch vụ công của tỉnh... thông qua đó giúp người dân, doanh nghiệp, lãnh đạo các cấp theo dõi được tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước.

Qua kiểm hồ sơ các dự án đầu tư, mua sắm phần mềm do Sở TTTT làm chủ đầu tư cơ bản đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật từ khâu khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, thẩm định đến tổ chức đấu thầu, triển khai thực hiện và nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, thanh quyết toán công trình tuân thủ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương và của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, thẩm định, giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán vẫn còn để xảy ra những sai sót như: Lập thiết kế kỹ thuật để tính dự toán có một số nội dung về phân tích thiết kế kỹ thuật không đúng hướng dẫn của Bộ TTTT về xây dựng phần mềm nhưng khi Sở TT&TT thẩm định không được phát hiện kịp thời làm tăng giá trị các gói thầu với tổng số tiền sai phạm trong 12 dự án, hạng mục là 2,3 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Giám đốc Sở TTTT trong công tác quản lý điều hành, công tác kiểm tra giám sát của chủ đầu tư trong việc đầu tư, mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.

Đề nghị Sở TTTT tổ chức kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc thẩm định hồ sơ, thiết kế lập dự toán. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc sở này chịu trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm 2,3 tỉ đồng nộp vào ngân sách nhà nước

Tạ Vĩnh Yên