Giá vé tàu Hà Nội - TP HCM chỉ còn gần 570.000 đồng

25/03/2015 07:38

Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa tổ chức chương trình khuyến mại

giá vé tàu hà nội - tp hcm chỉ còn gần 570.000 đồng
 

Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá đối với hành khách đi tàu SE5/6, SE7/8 (tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh), tàu SE19/20 (tuyến Hà Nội - Đà Nẵng) và tàu NA1/2 (tuyến Hà Nội - Vinh). Thời gian áp dụng đối với các tàu chạy từ ngày 24/3 đến hết ngày 20/4 và từ ngày 5/5 đến hết ngày 20/5.

Theo kế hoạch, tàu Thống Nhất SE5/6, SE7/8 sẽ dành riêng một toa ngồi cứng không điều hòa bán vé khuyến mại giảm giá 20%. Ưu tiên bán vé cho hành khách đi tàu có cự ly vận chuyển từ 800 km trở lên đối với tàu SE5/6 và tàu SE8, từ 750 km trở lên với tàu SE7.

Tàu SE19/20 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng sẽ dành riêng một toa ngồi cứng không điều hòa bán vé khuyến mại giảm giá 20% giá vé. Ưu tiên bán vé cho hành khách đi tàu có cự ly vận chuyển từ 200 km trở lên. Trước giờ tàu chạy 2 ngày bán vé không hạn chế cự ly.

Tàu NA1/2 tuyến Hà Nội - Vinh cũng dành riêng một toa ngồi cứng không điều hòa bán vé khuyến mại giảm giá 20%.

Như vậy với đợt giảm giá vé này, giá một vé ngồi cứng Hà Nội - TP HCM và ngược lại của tàu SE5/6, SE7/8 chỉ còn 569 nghìn đồng. Giá một vé ngồi cứng Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại của tàu SE19/20 thấp nhất là 248 nghìn đồng và giá một vé ngồi cứng Hà Nội - Vinh và ngược lại của tàu NA1/2 thấp nhất là 104 nghìn đồng.

Thiện Anh