Giải đáp chính sách bảo hiểm cho 880 lao động

26/12/2017 07:16

BHXH Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp”...

Giải đáp chính sách bảo hiểm cho 880 lao động 1

Tư vấn cho người lao động

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, đến nay công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã thu được những kết quả quan trọng. Hiện có 13,35 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 224.000 người tham gia BHXH tự nguyện; trên 81 triệu người tham gia BHYT. Công tác giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí và khám chữa bệnh BHYT luôn được BHXH Việt Nam chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, nhận thức của một bộ phận người dân, người lao động và chủ sử dụng lao động đối với chính sách này còn chưa đầy đủ; tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT còn lớn. “Để đạt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp và trên 90% dân số tham gia BHYT, cần lan tỏa nội dung của chính sách trong đời sống cũng như tăng cường mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động”, ông Sơn cho biết.

Tú Uyên