Giải pháp tăng tốc BH phi nhân thọ năm 2018

10/03/2018 15:16

Hàng loạt giải pháp nhằm phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2018.

giải pháp tăng tốc bh phi nhân thọ năm 2018

Hàng loạt giải pháp nhằm phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2018

Để đảm bảo thị trường phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2018, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, cho biết sẽ tập trung vào các giải pháp như: Hoàn thiện khung khổ pháp luật; nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DNBH. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ khuyến khích, hỗ trợ các DNBH phát triển và đa dạng hóa sản phẩm BH; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nhằm rút ngắn thời gian và thủ tục cho các DNBH trong việc thực hiện các quy định về quản lý, giám sát…

Nằm trong top dẫn đầu về bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm PVI cũng đặt mục tiêu năm 2018, Bảo hiểm PVI tiếp tục duy trì phát triển quy mô song hành với hiệu quả. Công tác quản trị và tuân thủ cũng vẫn là một trọng tâm khác để đảm bảo quyền lợi, chất lượng dịch vụ hậu mãi cho khách hàng đồng thời đem lại hiệu quả kinh doanh cho toàn hệ thống. Ứng dụng, phát triển công nghệ và các hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ sẽ vẫn được đầu tư để đảm bảo bắt kịp xu hướng kinh doanh trong tương lai. Bên cạnh đó, nâng cao thu nhập, xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp để có một đội ngũ nhân lực tinh gọn, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp cũng là một nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2018.

Hoàng Ngân