Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 thế nào?

24/11/2021 14:42

Tổng diện tích đất chiếm dụng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án khoảng 5.481ha, kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 19.097 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Chính phủ, dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, riêng đoạn tuyến từ Cần Thơ - Cà Mau theo quy mô 4 làn xe theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 thế nào? 1

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Phạm vi giải phóng mặt bằng từ mép ngoài cùng chân taluy (giai đoạn quy hoạch) với khoảng cách 3m đối với các đoạn không bố trí đường gom và 1m đối với các đoạn có bố trí đường gom. Thực hiện cắm mốc lộ giới và giao cho địa phương, các cơ quan quản lý đường bộ quản lý hành lang an toàn đường bộ theo đúng quy định pháp luật.

Tính toán của Chính phủ cho biết, tổng diện tích đất chiếm dụng để thực hiện đầu tư cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 5.481 ha, gồm: Đất trồng lúa 2 vụ khoảng 1.532 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 1.280 ha, đất dân cư khoảng 502 ha, rừng phòng hộ khoảng 110 ha, rừng sản xuất khoảng 1.436 ha, đất khác khoảng 621 ha. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 14.983 hộ, số hộ tái định cư khoảng 11.905 hộ.

Theo báo cáo của Chính phủ, kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 19.097 tỷ đồng.

Trước đó, tại Tờ trình 519 ngày 15/11/2021 gửi đến Quốc hội, Chính phủ cho biết, để hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong giai đoạn 2021 - 2025 cần đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần, chiều dài khoảng 729km, gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (267km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353km) và Cần Thơ - Cà Mau (109km), đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Theo đó, Chính phủ đề xuất đầu tư toàn 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam bằng hình thức đầu tư công, gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 146.990 tỷ đồng, gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị (95.837 tỷ đồng), chi phí giải phóng mặt bằng, tái định cư (19.097 tỷ đồng), chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác (12.015 tỷ đồng, chi phí dự phòng (20.041 tỷ đồng).

Về lộ trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ dự kiến công tác chuẩn bị dự án thực hiện trong năm 2021 - 2022; giải phóng mặt bằng, tái định cư năm 2022 - 2023; khởi công giữa năm 2023, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có phạm vi từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau, tổng chiều dài khoảng 2.063km, quy mô từ 4 - 6 làn xe, các đoạn cửa ngõ đô thị quy mô 8 - 10 làn xe.

Đến nay, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đưa vào khai thác 478km, đang đầu tư 829km, còn lại 756km chưa đầu tư.

Đình Quang