Giải quyết dứt điểm vấn đề mặt bằng cho dự án luồng sông Hậu

08/02/2023 06:30

Dự án luồng sông Hậu cho tàu trọng tải lớn đến nay đang cơ bản đáp ứng tiến độ.

Liên quan đến việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu - giai đoạn 2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang vừa yêu cầu Ban QLDA Hàng hải chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân sự, máy móc thiết bị... đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

giải quyết dứt điểm vấn đề mặt bằng cho dự án luồng sông hậu

Dự án luồng sông Hậu cho tàu trọng tải lớn vẫn chưa hoàn thiện phần giải phóng mặt bằng

Cơ quan này cũng cần làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh để xây dựng kế hoạch, xác định thời điểm hoàn thành công tác GPMB gói thầu LSH-XL01 và công tác chi trả bồi thường đối với các hộ còn lại tại phạm vi GPMB gói thầu LSH-XL02, LSH-XL03.

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu - giai đoạn 2 được chia thành 3 gói thầu.

Gói thầu SH2-XL01 thi công xây dựng đường ven kênh Tắt và hạng mục cầu Kênh Xáng.

Gói thầu SH2-XL02 gồm thi công xây dựng kè bảo vệ bờ phía bờ Bắc đoạn từ Km22+675 đến Km31+340; khu tránh tàu; nhà trạm quản lý luồng.

Gói thầu SH2-XL03 thi công các đoạn kè.

Khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh thiết kế, biện pháp thi công các hạng mục: kè bảo vệ bờ các đoạn KN1, KN2, KB1; giải pháp cấp, thoát nước cho các hộ sản xuất, kinh doanh dọc bờ kè; bố trí mặt bằng trạm quản lý luồng đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và không làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của Dự án.

Ban QLDA Hàng hải cũng được yêu cầu xây dựng tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân chi tiết phù hợp điều kiện thực tế đảm bảo hoàn thành khối lượng còn lại của các gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng; định kỳ 2 tuần/lần, báo cáo Bộ GTVT (qua Cục Quản lý đầu tư xây dựng) về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) của Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2) được Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư tại Quyết định số 1319/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2021.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 2.596 tỷ đồng với nguồn vốn nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tiến độ dự án giai đoạn 2 là từ 2021 - 2023, trong đó gói thầu xây lắp đầu tiên được khởi công vào cuối tháng 12/2021.

Dự án có quy mô gồm kè bảo vệ bờ kênh Quan Chánh Bố với tổng chiều dài khoảng 18,6km (ưu tiên xử lý tại các vị trí bị sạt lở); Đường dân sinh dọc theo bờ Nam kênh Tắt (đường cấp IV đồng bằng) dài 4,76 km; Hoàn thành xây dựng khu tránh tàu, Trạm quản lý luồng số 2.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng cho các tàu có tải trọng đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông thường xuyên trên tuyến, đáp ứng lượng hàng hóa thông qua từ 21 - 22 triệu tấn/năm và hàng container 450.000 - 500.000 Teu/năm.

Hồ An