Phó Thủ tướng trả lời các kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông ở Trà Vinh

31/07/2019 20:55

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa trả lời chất vấn của ĐBQH về hỗ trợ vốn phát triển hạ tầng Khu kinh tế Định An.

Phó Thủ tướng trả lời các kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông ở Trà Vinh 1
Một đoạn QL53 qua TP Trà Vinh - Ảnh Hải Châu

Liên quan đến kiến nghị của ĐBQH Thạch Bình Phước (Trà Vinh) về ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu trong Khu kinh tế Định An, nâng cấp các tuyến QL53, 60, tỉnh lộ 914 và các Hương lộ dẫn vào các khu chức năng trong Khu kinh tế Định An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết:

Quốc lộ 53, đoạn Km 43-Km168; trong đó đoạn Km 43-Km56 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL 53 đoạn Long Hồ-Ba Si đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở thống nhất của các tỉnh: Long An, Trà Vinh, Bộ GTVT đã có văn bản số 1351/BGTVT-ĐTCT ngày 8/2/2018 chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư; giao Tổng cục đường bộ Việt Nam tổ chức ngay việc tiếp nhận Dự án để quản lý và thực hiện duy tu, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường hiện hữu từ kế hoạch vốn bảo trì đường bộ. Giao Bộ GTVT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để triển khai thực hiện.

Đoạn Trà Vinh-Long Toàn (Km67-Km114) nằm trong danh mục các dự án sử dụng 15.000 tỷ đồng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH ngày 31/7/2018. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện thủ tục thiết kế, dự toán để tổ chức đấu thầu xây lắp, dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Đoạn từ Km114-Km168 đã được đầu tư với quy mô đường cấp IV, đồng bằng, hoàn thành từ năm 2010 trở lại đây. Trước mắt, đoạn tuyến này cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu vận tải, khi điều kiện nguồn lực cho phép sẽ nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt.

QL60 qua địa phận tỉnh Trà Vinh có chiều dài 55,55 km (Km46+200-Km101+750) hiện có quy mô đường cấp IV đồng bằng. Để đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến, đặc biệt là sau khi hoàn thành cầu Cổ Chiên, Bộ GTVT đã lập chủ trương đầu tư và hoàn thành thủ tục thẩm định nguồn vốn để trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 rất hạn hẹp nên chưa cân đối được vốn để triển khai. Vì vậy, Bộ GTVT căn cứ vào khả năng cân đối vốn nghiên cứu, tổng hợp Dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về Đề án "Đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông khu vực 4 xã đảo thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”, giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, đề xuất báo cáo phương án xử lý phù hợp.

Đối với Tỉnh lộ 914 và các Hương lộ dẫn vào các khu chức năng trong Khu kinh tế Định An, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện Bộ KH&ĐT chưa nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh làm việc với Bộ KH&ĐT để hoàn thiện các thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho các dự án nêu trên theo đúng quy định.

L.Chi