Giải quyết vấn đề đất đắp cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

01/04/2023 20:56

Chính phủ ra nghị quyết thí điểm tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp cho dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, nghị quyết số 47 nêu rõ, ngày 7/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31 phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2023.

Theo đó, đối với 6 mỏ đất đắp đã được cấp cho các nhà thầu thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hết hạn giấy phép, không đủ điều kiện gia hạn, Chính phủ đã đồng ý cho phép UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản đất đắp cho nhà thầu đã khai thác trước đó trên cơ sở trữ lượng khoáng sản còn lại và hồ sơ, tài liệu hiện có (không phải lập lại dự án đầu tư, không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường).

Yêu cầu nhà thầu điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư khai thác khoáng sản cho phù hợp với thời gian cấp lại giấy phép.

Tuy nhiên, theo ý kiến của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 812/UBND-KT ngày 15/3/2023, việc cấp lại các giấy phép nêu trên vẫn có những khó khăn, vướng mắc, không thể kịp tiến độ như yêu cầu.

Giải quyết vấn đề đất đắp cho cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết 1

Các nhà thầu đang đẩy nhanh thảm bê tông nhựa tuyến chính cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Do đó, trong nghị quyết mới, Chính phủ thống nhất: Đối với các mỏ được cấp cho dự án theo Nghị quyết số 60 của Chính phủ về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án cao tốc Bắc - Nam (đã khởi công và sắp khởi công) đã hết hạn khai thác nhưng còn trữ lượng, UBND tỉnh Bình Thuận căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết nêu trên để quyết định cho phép các nhà thầu tiếp tục khai thác ngay các mỏ vật liệu cung cấp cho Dự án theo trữ lượng ghi trong giấy phép đã cấp.

Công suất khai thác và địa chỉ sử dụng khoáng sản thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021 của Chính phủ. Sau khi kết thúc khai thác, yêu cầu các nhà thầu thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, bàn giao đất cho địa phương quản lý theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung Luật Khoáng sản để đáp ứng các vấn đề thực tiễn đang phát sinh trong thời gian tới.

Nghị quyết mới thay thế nội dung điểm 25, mục I, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 7/3/2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 101km, tổng mức đầu tư khoảng 11.603 tỷ đồng, đi qua 4 huyện của Bình Thuận. Đến thời điểm này tuyến chính đã đạt gần 90% khối lượng, đáp ứng tiến độ thông xe trước ngày 30/4.

Song ở giai đoạn nước rút, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn thiếu 1 triệu khối đất đắp để thi công đường gom dân sinh, đường dẫn đầu cầu vượt.

Ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết: "Các nhà thầu đang tập trung thi công thảm nhựa, chắc chắn hoàn thành trước 30/4.

Nhưng tuyến chính hoàn thành mà đường gom, các cầu vượt chưa hoàn thành cũng không đưa vào khai thác được. Khi cao tốc đưa vào khai thác, bắt buộc phải có hệ thống đường gom và cầu vượt để người dân đi qua lại thuận tiện, không băng qua cao tốc”.

Trang Trần