Giải quyết việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù

20/11/2014 08:52

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an hoàn thiện thủ tục xây dựng Đề án về hòa nhập cộng đồng trình Thủ tướng Chính phủ.

giải quyết việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù
Trả lại áo phạm nhân, khép lại một quá khứ lỗi lầm - ảnh có tính chất minh họa (internet)

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ liên quan nghiên cứu, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù, hướng dẫn vay vốn, giảm thuế cho cơ quan doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (khoản 1 Điều 5 Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011).

M.T