Giải quyết vướng mắc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

10/05/2018 06:29

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về giải quyết vướng mắc trong thực hiện Dự án cao tốc Bắc Giang -Lạng Sơn...

Giải quyết vướng mắc Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 1

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT và UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp thu ý kiến các bộ, thống nhất phương án tổ chức thực hiện.

Để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc chuyển đổi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như đề nghị của một số Bộ, cơ quan liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT và UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp thu ý kiến các bộ, thống nhất phương án tổ chức thực hiện trên cơ sở phù hợp với năng lực, kinh nghiệm quản lý dự án, bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, thúc đẩy các giải pháp để hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 173/TTg-CN ngày 2/2/2018.

Đồng thời, phối hợp xử lý các vướng mắc như báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn (điều chỉnh lãi suất vốn vay để làm cơ sở điều chỉnh Hợp đồng dự án, Hợp đồng tín dụng; thu giá BOT cho hợp phần cải tạo QL1; các tồn tại bất cập của Hợp đồng BOT và bổ sung đoạn cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng), phù hợp với thẩm quyền, theo quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

T.Vy