Giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu

20/01/2016 18:42

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại được thành lập theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Trạm Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Trạm Tân Hợp, tỉnh Quảng Trị; Trạm Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: An Giang, Quảng Trị, Tây Ninh tiến hành thủ tục giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp nêu trên theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, có biện pháp chỉ đạo kịp thời triển khai phương án đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp sau khi giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp. 

L.C