Giảm 10% giá vé tàu khách Thống nhất

26/12/2014 09:57

Tổng công ty đường sắt Việt Nam sáng nay (26/12) đã có văn bản gửi các Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Sài Gòn yêu cầu điều chỉnh giá vé tàu khách thống nhất.

Giảm 10% giá vé tàu khách Thống nhất 1

Theo đó, giá vé các đoàn tàu khách thống nhất chạy trong thời gian từ 0 giờ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 1/2/2015, điều chỉnh giảm 10% giá vé tất cả các loại chỗ, loại tàu khách thống nhất. Căn cứ điều chỉnh là bảng giá vé tính sẵn quy định tại văn bản 3597/ĐS-KHKD ngày 27/10/2014.

Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách. Với những vé bán trước thời điểm triển khai văn bản này không trả tiền chênh lệch (nếu có).

Tổng công ty đường sắt Việt Nam yêu cầu các Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Sài Gòn căn cứ vào giá vé quy định như trên để chỉ đạo các phòng  KDVT xây dựng, nhập giá vé và chỉ đạo các ga bán vé sớm phục vụ hành khách đồng thời triển khai nội dung văn bản này đến các đơn vị liên quan để thi hành.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đường sắt yêu cầu tổ chức tốt công tác bán vé phục vụ hành khách, tuyên truyền, thông báo rộng rãi tại các ga và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho hành khách biết và mua vé.

Theo chỉ đạo, Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội, Sài Gòn căn cứ tình hình kinh doanh vận tải hành khách của Công ty để điều chỉnh giá vé tàu khách khu đoạn cho phù hợp.

Thiện Anh