Giảm 20-30% phí đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động

01/06/2020 17:46

Bộ Tài chính vừa ban hành 2 Thông tư quy định giảm phí từ 20-30% với một số dịch vụ ở lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động.

giảm 20-30% phí đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động
Mức phí khi thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được giảm 30%. Ảnh minh hoạ

Ngày 1/6, Bộ Tài chính đã ban hành thêm 2 Thông tư số 49, 50/2020/TT-BTC quy định giảm phí từ 20-30% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 49/2020/TT-BTC, kể từ ngày 1/6, cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Điểm a, b, d Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 9/11/2016 và mức thu phí quy định tại Điểm c, đ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017.

Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC.

Còn tại Thông tư số 50/2020/TT-BTC, kể từ 1/6, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khi đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ nộp phí bằng 70% mức phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Hai Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 1/6/2020.

Biển Ngọc