Giảm 50% phí, lệ phí trong phòng cháy, chữa cháy và cấp căn cước công dân

22/06/2020 18:31

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định giảm phí trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân.

giảm 50% phí, lệ phí trong phòng cháy, chữa cháy và cấp căn cước công dân
Kể từ ngày 22/6, phí kiểm định phương tiện và phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy sẽ giảm 50% so với quy định hiện hành. Ảnh minh hoạ

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 22/6, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC để giảm phí trong lĩnh vực kiểm định, thẩm định phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân.

Theo đó, kể từ ngày 22/6 đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các dịch vụ trên đều được giảm 50% mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành.

Cụ thể, đối với phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy: Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định tại Mục I, Mục II, Điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Đồng thời, giảm 50% mức thu phí quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, Điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017.

Đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy: Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy sẽ chỉ phải nộp bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

Đối với lệ phí cấp căn cước công dân: Tất cả các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân cũng được giảm 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.

Sau ngày 1/1/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 22/6/2020.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã ban hành loạt Thông tư quy định giảm phí, lệ phí trong nhiều lĩnh vực như: Xử lý vụ việc cạnh tranh; Xây dựng; Du lịch; Ngân hàng; Chứng khoán; Hàng không; Tài nguyên nước; Khai thác dữ liệu thủy văn...

Biển Ngọc