Giám định tổn thất do tai nạn thế nào?

13/08/2019 09:28

Bảo hiểm PVI tiến hành giám định tai nạn trực tiếp với sự có mặt của Chủ xe/Lái xe hoặc người đại diện hợp pháp... để xác định mức độ thiệt hại.

Giám định tổn thất do tai nạn thế nào? 1
Ảnh minh họa

Hỏi: Xin hỏi, khi xảy ra tai nạn thì Bảo hiểm PVI quy định như thế nào về việc giám định tổn thất và chi phí giám định tổn thất do tai nạn gây ra? Xin cảm ơn!

Hoàng Thanh (Hà Nam)

Trả lời:

Khi xảy ra tổn thất/tai nạn, mọi tổn thất hay thiệt hại về tài sản sẽ được Bảo hiểm PVI tiến hành giám định trực tiếp với sự có mặt của Chủ xe/Lái xe hoặc người đại diện hợp pháp của Chủ xe/các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do tai nạn gây ra. Kết quả giám định phải được lập thành văn bản có chữ ký của các bên tham gia giám định. Chi phí giám định tổn thất do Bảo hiểm PVI chịu.

Trường hợp Chủ xe/Đại diện hợp pháp của Chủ xe không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do Bảo hiểm PVI xác định, hai bên sẽ thỏa thuận chọn một đơn vị giám định độc lập thực hiện việc giám định. Trường hợp Bảo hiểm PVI và Chủ xe/Đại diện hợp pháp của Chủ xe không thỏa thuận được việc chọn đơn vị giám định độc lập thì một trong hai bên được quyền yêu cầu tòa án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi cư trú của Chủ xe chỉ định đơn vị giám định độc lập. Kết luận bằng văn bản của đơn vị giám định này có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Trường hợp kết luận của giám định/đơn vị giám định do tòa án chỉ định khác với kết luận giám định của Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm PVI phải trả chi phí giám định. Trường hợp kết luận của giám định độc lập/ đơn vị giám định do tòa án chỉ định trùng với kết luận giám định của Bảo hiểm PVI thì Chủ xe phải trả chi phí giám định.

Trong trường hợp đặc biệt, đối với những tổn thất mà Bảo hiểm PVI không có điều kiện thực hiện giám định trực tiếp hoặc không có biên bản tai nạn của cơ quan công an thì Chủ xe/Đại diện hợp pháp của Chủ xe phải thu thập và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn, mức độ thiệt hại cùng các chứng từ, bản ảnh chụp thiệt hại và các tài liệu có liên quan làm căn cứ xác định bồi thường.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI