Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện không phải người địa phương

11/05/2018 14:11

Bộ Công an sẽ thực hiện bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện không phải người địa phương 1

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội từ 7/5-12/5 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an vừa đăng tải bài viết quan trọng của Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an về“Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”. 

Còn sĩ quan cao cấp "vi phạm nghiêm trọng"

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, qua các Đại hội, nhất là từ Đại hội VIII đến nay, Bộ đều xác định rõ 4 mục tiêu cơ bản, xuyên suốt là: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Dù qua mỗi giai đoạn cách mạng, dù tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ có sự thay đổi, điều chỉnh nhưng Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ, tập trung ưu tiên cho các lực lượng, đơn vị trực tiếp chiến đấu, kịp thời ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh cho nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Theo nhận định của Bộ trưởng, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết, thống nhất nội bộ, tận tụy trong công tác, cương quyết, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Tuy nhiên, việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ vẫn còn xảy ra. Trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng với trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện không phải người địa phương 2

Hội nghị Trung ương 7 khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội

 Bố trí Giám đốc Công an tỉnh không phải người địa phương

Để đáp ứng các yêu cầu phát triển, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết Bộ Công an không ngừng đổi mới về tư duy, tư tưởng chỉ đạo, từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế về công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, Bộ Công an quy định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp Công an, phát huy năng lực, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; từng bước khắc phục sự trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ. 

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, Bộ sẽ xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gắn với luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương. Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, góp phần làm trong sạch đội ngũ, thuần khiết nội bộ. 

Người đứng đầu Bộ Công an cũng thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, nhất là những người giữ trọng trách quyết định về công tác cán bộ, là những người liêm chính, trong sạch, có bản lĩnh chính trị, không bị chi phối bởi quyền lực, lợi ích, bè cánh, êkip…., phòng ngừa tình trạng quy trình đúng nhưng chọn cán bộ vẫn sai.

Để làm tốt công việc, nhiệm vụ đặt ra, Bộ trưởng cho rằng các đơn vị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra theo phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cùng với đó, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, các quy chế phối hợp, quy chế làm việc, các quy định về phân công, phân cấp và công tác cán bộ.

Bỏ cấp trung gian, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình thế giới, khu vực diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp. Ở trong nước, nền kinh tế còn nhiều tồn tại, yếu kém; tình trạng tham nhũng, lãng phí, làm ăn thua lỗ, thất thoát, tranh chấp, khiếu kiện... chưa được giải quyết dứt điểm... đều đang đặt ra vấn đề rất lớn về nguồn lực.

Bộ Công an đặt ra 7 mục tiêu lớn, mà trước hết là "xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội".

Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục "đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên cơ sở kế thừa có chọn lọc, phát huy những ưu điểm của tổ chức bộ máy đã được khẳng định trong lịch sử.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, việc sắp xếp bộ máy sẽ theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng các cục trực thuộc Bộ; sắp xếp, thu gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, báo chí, y tếLực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố ; trực thuộc Trung ương sẽ được sáp nhập với công an tỉnh, thành phố để bảo đảm gắn kết, phát huy tối đa nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ trưởng cũng đề cập đến giải pháp xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, trước mắt Bộ sẽ bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Từ đó, lực lượng công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, tăng cường cải cách hành chính...