Giám đốc Sở bổ nhiệm cán bộ khi sắp nghỉ hưu tự nhận kỷ luật khiển trách

02/02/2020 18:29

Giám đốc sắp nghỉ hưu ở Gia Lai vi phạm quy định "chống chạy chức chạy quyền" tự nhận hình thức kỷ luật "khiển trách".

Giám đốc Sở bổ nhiệm cán bộ khi sắp nghỉ hưu tự nhận kỷ luật khiển trách 1
Bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc sắp nghỉ hưu ở Gia Lai vi phạm quy định "chống chạy chức chạy quyền" tự nhận hình thức kỷ luật "khiển trách".

Ngày 2/2, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác nhận, đơn vị này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Gia Lai về kết quả tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc điều động, bổ nhiệm không đảm bảo quy định tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tỉnh này.

Theo đó, sau khi UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ việc Sở LĐ, TB&XH ban hành 5 quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, Sở này đã có báo cáo giải trình. Trong đó, Sở LĐ, TB&XH tỉnh Gia Lai nhận khuyết điểm vi phạm quy định số 205-QĐTW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở tự nhận mức kiểm điểm kỷ luật khiển trách; ông Lê Minh Lộc - Chánh văn phỏng Sở tự nhận mức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trước đó Báo Giao thông đăng tải loạt bài viết về việc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai "tuýt còi" Sở LĐ, TB&XH và yêu cầu huỷ nhiều quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ do vi phạm.

Cụ thể: Giám đốc Sở này là bà Trần Thị Hoài Thanh trong thời gian sắp nghỉ hưu đã quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ cấp dưới. 3 trong số 5 quyết định nhân sự cán bộ do bà Thanh ký, uỷ quyền ký đã bị Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai “tuýt còi” vì thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) vào biên chế hành chính là trái với quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

Bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ này đúng vào thời điểm bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở đã nhận thông báo về quyết định nghỉ hưu trước 6 tháng và bắt đầu nhận sổ hưu từ ngày 1/2. Việc ký quyết định nhân sự nêu trên vi phạm quy định số 205-QĐTW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tạ Vĩnh Yên