Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa bị đề nghị kiểm điểm

30/09/2019 19:17

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tư pháp.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Ông Nguyễn Xuân Hạnh (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

Ngày 30/9, thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh - Chánh văn phòng Sở Tư pháp giữ chức Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý (TTTGPL) theo nội dung đơn phản ánh của ông Lê Hữu Viên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Theo kết quả thanh tra của Sở Nội vụ, ông Hạnh chưa phải là Trợ giúp viên pháp lý như phản ánh của ông Viên là đúng. Tuy nhiên, ông Hạnh đã tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư từ năm 2003, có thời gian làm luật sư 2 năm trước khi được tuyển dụng vào công chức Sở Tư pháp (Căn cứ Điều 19 Luật TGPL năm 2017, ông Hạnh đủ điều kiện để đề nghị bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý nhưng Sở Tư pháp chưa đề nghị bổ nhiệm do ông Hạnh không công tác ở lĩnh vực TGPL).

Theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc Sở phải có trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên.

Tuy nhiên, theo hồ sơ, lý lịch, ông Hạnh chưa có bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên kể từ thời điểm được bổ nhiệm Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật (tháng 10/2010), Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật (tháng 3/2012), Chánh văn phòng Sở Tư pháp (tháng 8/2017) và đến thời điểm điều động giữ chức vụ Giám đốc TTTGPL chưa được hoàn thiện. Theo đó, chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị Trung cấp trở lên theo quy định...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2
Giám đốc Sở Nội vụ kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tư pháp

Đối với TTTGPL trực thuộc Sở Tư pháp là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, việc bố trí ông Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phải thực hiện quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự từ nơi khác do cấp có thẩm quyền giới thiệu. Song Sở Tư pháp chỉ xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định điều động là không đúng quy trình. Nguyên nhân được cho là do lãnh đạo Sở Tư pháp và bộ phận tham mưu về công tác cán bộ hiểu chưa đúng quy định về việc điều động, bổ nhiệm theo Quyết định số 2235 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước ván đề này, Giám đốc Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Sở, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ trong việc điều động ông Hạnh giữ chức vụ Giám đốc TTTGPL chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định. Trên cơ sở thực tế tình hình đội ngũ công chức, viên chức và nhu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thực hiện đúng quy trình để lựa chọn nhân sự Giám đốc TTTGPL đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Gia Anh